Υποστήριξη

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ποιότητας των ειδών μας.  Για όποια είδη δεν υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων της εταιρίας.

Ποιες είναι οι αιτίες της γρήγορης φθοράς στα φρένα;
Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών και λεωφορείων καθώς και τα συνεργεία που εφαρμόζουν φρένα, είναι το φαινόμενο της γρήγορης  φθοράς των φρένων.  Ποια είναι η αιτία της γρήγορης φθοράς και πως  είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί? 

Η γρήγορη φθορά των φρένων οφείλεται γενικά στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του θερμουίτ, λόγω της τριβής του με τα τύμπανα και που αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες αποσυνθέτουν τα υλικά που αποτελούν το θερμουίτ.  Ειδικότερα όμως θα πρέπει να εξετάζουμε αν η φθορά παρατηρείται σε όλους τους τροχούς, σε ένα άξονα ή μόνο σε ένα τροχό. 

1. Αν η φθορά είναι γενική σε όλους τους τροχούς του οχήματος, τότε οι λόγοι είναι είτε οι δρόμοι με πολλές ανηφόρες και κατηφόρες, είτε οι συχνές στάσεις, είτε ακόμη και συνδυασμός αυτών με γρήγορη  οδήγηση και υπερφόρτωση του οχήματος.  Σε αυτή την περίπτωση η ποιότητα των τοποθετημένων φρένων μπορεί να κάνει μια σημαντική διαφορά. Είναι αυτό που λέμε  ότι το «φθηνό κοστίζει ακριβά». Τα φθηνά φρένα θα προκαλέσουν φθορά στα  τύμπανα, ώστε αυτά να χρειάζονται αντικατάσταση, θα έχουν μειωμένη απόδοση, θα έχουν μειωμένη ασφάλεια στην οδήγηση και θα έχουν αυξημένο κόστος επισκευής.  Για να αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να προσέχει ότι τα φρένα που τοποθετούνται είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα φρένα Don έχουν  ποιότητες κατάλληλες για επαγγελματικά οχήματα  και χρησιμοποιούνται ως πρώτη τοποθέτηση σε Volvo, Scania, Daf και λεωφορεία  Mercedes. 

2. Αν η φθορά εμφανίζεται μόνο σε ένα άξονα τότε ο λόγος βρίσκεται στην κατανομή του αέρα μεταξύ εμπρόσθιων και οπισθίων αξόνων που θα πρέπει να είναι στα όρια του +/-  0.2 bar.  Ένας άλλος λόγος είναι και η πιθανή διαφορά της ποιότητας των φρένων  μεταξύ των αξόνων  (σκληρά μπροστά και μαλακά πίσω). Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση φρένων της ίδιας ποιότητας σε όλους τους άξονες του οχήματος. 

3. Αν η φθορά εμφανίζεται μόνο σε ένα τροχό, τότε η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί σε ελάττωμα του συστήματος φρένου αυτού του τροχού (φυσούνα, ρεγουλατόρος, μπράτσο, σιαγώνες, ελατήρια), το οποίο προκαλεί υψηλή  θερμοκρασία μόνο σε αυτό τον τροχό,  επιβαρύνοντας αυτόν,  να παίρνει το μεγαλύτερο μερίδιο στο έργο του φρεναρίσματος. 

Συνοπτικά, η αντιμετώπιση της γρήγορης φθοράς φρένων βρίσκεται στην αναζήτηση της  σωστής αιτίας η οποία προκαλεί την φθορά. Αν η φθορά είναι σε  όλους τους τροχούς, το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ποιοτικών φρένων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν η φθορά εστιάζεται σε ένα άξονα ή σε ένα τροχό τότε αναζητούμε τη λύση στον έλεγχο της σωστής λειτουργία του συστήματος πέδησης.

Αλέξανδρος Μπαχαρίου
Διπλ/χος Μηχ/γος – Ηλ/γος ΕΜΠ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ
Τεχνική
Δισκόφρενα και Δίσκοι Δισκοφρένων
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή δισκοφρένων και στα επαγγελματικά οχήματα επεκτείνεται συνεχώς και όλο και περισσότεροι κατασκευαστές χρησιμοποιούν δισκόφρενα.
Η συνηθισμένη τοποθέτηση εμπρός δίσκοι, πίσω ταμπούρα τώρα πια είναι ξεπερασμένη και τα νέα φορτηγά και λεωφορεία έχουν δισκόφρενα σε όλους τους άξονες. Η χρήση δισκοφρένων και δίσκων  έχει   πλεονεκτήματα από πλευράς ασφάλειας του οχήματος και οδηγού και των επιβατών.

Τα κύρια πλεονεκτήματα  της εφαρμογής δίσκων είναι ότι οι δίσκοι έχουν μικρότερο βάρος από τα ταμπούρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται το συνολικό φορτίο του οχήματος και ότι οι  δίσκοι δεν διαστέλλονται όσο τα ταμπούρα και έτσι το φρενάρισμα είναι πάντα σταθερότερο και ασφαλέστερο. Επίσης στην βροχή ή σε δρόμους με νερά, οι δίσκοι δεν επηρεάζονται και δεν τραβούν μονόπατα όπως τα ταμπούρα.

Συγχρόνως όμως λόγω της μικρότερης επιφάνειας τριβής, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται και στα δισκόφρενα και στους δίσκους είναι πολύ υψηλότερη και επομένως η τεχνολογία της κατασκευής  των δισκοφρένων και η μεταλλουργία κατασκευής δίσκων έχουν μεγάλη σημασία. 

Οι σύγχρονοι δίσκοι δεν είναι απλώς χυτοσίδηρος, όπως πριν από 20 χρόνια. Είναι κράματα χυτοχαλύβων με βανάδιο, τιτάνιο, άνθρακα, με υψηλή περιεκτικότητα και καθαρότητα και πρέπει να αντέχουν σε μεγάλες  θερμοκρασίες που μερικές φορές  σε μεγάλες κατηφόρες με συνεχή φρεναρίσματα μπορεί να φθάνουν  και τους 1000 C.  

Αν οι δίσκοι δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω φθηνής κατασκευής να απορροφήσουν την θερμότητα αυτή, το αποτέλεσμα θα είναι το θερμικό σοκ με εμφάνιση ρηγματώσεων, φθορά και μείωση της αντοχής του δίσκου,  φθορά των δισκοφρένων  και ανασφάλεια στο φρενάρισμα. 


Τα προβλήματα που συνήθως παρουσιάζονται στα δισκόφρενα και στους δίσκους είναι τα εξής:
  1. Σφύριγμα: Είναι γνωστό ότι το σφύριγμα δημιουργείται από ταλάντωση του συστήματος πέδησης. Μπορεί να έχουμε ελέγξει του δίσκους , να έχουμε αλλάξει δισκόφρενα, οι ρυθμίσεις να έχουν γίνει με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και εν τούτοις όταν πατήσει ο οδηγός το φρένο, να αρχίσει ο ένας τροχός να σφυρίζει.  Σε αυτή την περίπτωση έχει διαπιστωθεί ότι το σφύριγμα οφείλεται σε μια μικρή απόκλιση της συμμετρίας του δίσκου και της δαγκάνας του δισκοφρένου.  Η ευθυγράμμιση του δίσκου με τη δαγκάνα είναι αρκετά δύσκολη, και η εύκολη λύση είναι η τοποθέτηση δισκοφρένων με αντικραδασμικές προσθήκες.
  2. Δόνηση: Όταν ο δίσκος έχει υπερθερμανθεί, η ανομοιομορφία του χυτού θα δημιουργήσει  σημεία  μικρών εξογκωμάτων  στην επιφάνεια του δίσκου, που στις μεγάλες ταχύτητες θα γίνεται αισθητή μια δόνηση. Σε αυτή την περίπτωση οι δίσκοι θέλουν τορνίρισμα ή αντικατάσταση.
  3. Ταχεία φθορά δισκοφρένων: Αν σε ένα άξονα, τα δισκόφρενα φθείρονται γρήγορα, ιδίως όταν είναι εμπρός δίσκοι και πίσω ταμπούρα, τότε η βαλβίδα ισοκατανομής χρειάζεται έλεγχο και ρύθμιση. Ο ρόλος της βαλβίδας ισοκατανομής είναι να δίνει τέτοιες πιέσεις στον εμπρόσθιο και στον οπίσθιο άξονα ώστε η επαφή των δισκοφρένων στους δίσκους (που χρειάζονται πάντα μικρότερη πίεση), να γίνεται ταυτόχρονα με το πάτημα των σιαγώνων στα ταμπούρα.  Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος του υλικού θερμουίτ των δισκοφρένων είναι 2 χιλιοστά, αν και τα περισσότερα δισκόφρενα τώρα, έχουν καλώδια για ένδειξη της φθοράς, στον οδηγό.
  4. Μονόπλευρη φθορά του δίσκου: Όταν ένα δισκόφρενο φθείρεται γρηγορότερα από το άλλο στον ίδιο τροχό, αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση επιστροφής του εμβόλου στη δαγκάνα, από πιθανή παλαιότητα και σκλήρυνση των ελαστικών τσιμουχών, που κολλούν.  Οι δαγκάνες πρέπει να ελέγχονται σε κάθε αλλαγή δισκοφρένων και να επισκευάζονται κάθε 150.000 χιλιόμετρα ή κάθε τρία χρόνια το πολύ.  Από έλλειψη συντήρησης στις δαγκάνες, πολλές φορές παρατηρείται γρήγορη φθορά στα δισκόφρενα και στους δίσκους που αποκτούν ένα ροζ χρώμα. Το ροζ  χρώμα είναι χαρακτηριστικό της υπερθέρμανσης και στα δισκόφρενα και στους δίσκους και ένδειξη αντικατάστασης των δίσκων και των δισκοφρένων.Προτείνονται οι ακόλουθες οδηγίες για καλύτερη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια:

  1. Χρησιμοποιείτε πάντα δισκόφρενα γνωστών οίκων που να έχουν έγκριση του κατασκευαστή του οχήματος.
  2. Χρησιμοποιείτε πάντα δίσκους από τον ίδιο κατασκευαστή σε κάθε άξονα.  Οι δίσκοι πρέπει να είναι ζεύγη για λόγους ομοιομορφίας υλικού και αποδόσεως. Ποτέ μην χρησιμοποιείται δίσκους διαφορετικής προέλευσης.
  3. Χρησιμοποιείτε πάντα δίσκους καλής ποιότητας, οι οποίοι κατασκευάζονται σε γνωστά εργοστάσια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  4. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για την περίοδο αλλαγής λαδιών των δισκοφρένων και χρησιμοποιείται τα ενδεικνυόμενα ειδικά λάδια.
  5. Κάντε έλεγχο και γενική επισκευή στις δαγκάνες κάθε 150.000 χιλ. ή κάθε τρία χρόνια.
Εμπορική
Σε όλα μας τα προϊόντα δίδεται η εγγύηση του κατασκευαστή.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων της εταιρίας.