Πολιτική Επιστροφών

Α) Διάρκεια εντός 60 ημερών από την τιμολόγηση γίνονται αποδεκτά τα εξαρτήματα που επιστρέφονται με δελτίο αποστολής του πελάτη. Πιστώνεται ο λογαριασμός με το 100% της αξίας.
Β) Διάρκεια από 60 ημέρες μέχρι 6 μήνες από την τιμολόγηση ως ανωτέρω αλλά με ελαττωμένη αξία κατά 15%.
Γ) Διάρκεια από 6 μήνες έως ένα χρόνο από την τιμολόγηση ως ανωτέρω αλλά με ελαττωμένη αξία κατά 25%.
Δ) Μετά από ένα χρόνο δεν γίνονται αποδεκτά τα επιστρεφόμενα είδη.
 
xvcxcvx