ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι αιτίες της γρήγορης φθοράς στα φρένα;
Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών και λεωφορείων καθώς και τα συνεργεία που εφαρμόζουν φρένα, είναι το φαινόμενο της γρήγορης  φθοράς των φρένων.  Ποια είναι η αιτία της γρήγορης φθοράς και πως  είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί? 

Η γρήγορη φθορά των φρένων οφείλεται γενικά στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του θερμουίτ, λόγω της τριβής του με τα τύμπανα και που αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες αποσυνθέτουν τα υλικά που αποτελούν το θερμουίτ.  Ειδικότερα όμως θα πρέπει να εξετάζουμε αν η φθορά παρατηρείται σε όλους τους τροχούς, σε ένα άξονα ή μόνο σε ένα τροχό. 

1. Αν η φθορά είναι γενική σε όλους τους τροχούς του οχήματος, τότε οι λόγοι είναι είτε οι δρόμοι με πολλές ανηφόρες και κατηφόρες, είτε οι συχνές στάσεις, είτε ακόμη και συνδυασμός αυτών με γρήγορη  οδήγηση και υπερφόρτωση του οχήματος.  Σε αυτή την περίπτωση η ποιότητα των τοποθετημένων φρένων μπορεί να κάνει μια σημαντική διαφορά. Είναι αυτό που λέμε  ότι το «φθηνό κοστίζει ακριβά». Τα φθηνά φρένα θα προκαλέσουν φθορά στα  τύμπανα, ώστε αυτά να χρειάζονται αντικατάσταση, θα έχουν μειωμένη απόδοση, θα έχουν μειωμένη ασφάλεια στην οδήγηση και θα έχουν αυξημένο κόστος επισκευής.  Για να αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να προσέχει ότι τα φρένα που τοποθετούνται είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα φρένα Don έχουν  ποιότητες κατάλληλες για επαγγελματικά οχήματα  και χρησιμοποιούνται ως πρώτη τοποθέτηση σε Volvo, Scania, Daf και λεωφορεία  Mercedes. 

2. Αν η φθορά εμφανίζεται μόνο σε ένα άξονα τότε ο λόγος βρίσκεται στην κατανομή του αέρα μεταξύ εμπρόσθιων και οπισθίων αξόνων που θα πρέπει να είναι στα όρια του +/-  0.2 bar.  Ένας άλλος λόγος είναι και η πιθανή διαφορά της ποιότητας των φρένων  μεταξύ των αξόνων  (σκληρά μπροστά και μαλακά πίσω). Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση φρένων της ίδιας ποιότητας σε όλους τους άξονες του οχήματος. 

3. Αν η φθορά εμφανίζεται μόνο σε ένα τροχό, τότε η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί σε ελάττωμα του συστήματος φρένου αυτού του τροχού (φυσούνα, ρεγουλατόρος, μπράτσο, σιαγώνες, ελατήρια), το οποίο προκαλεί υψηλή  θερμοκρασία μόνο σε αυτό τον τροχό,  επιβαρύνοντας αυτόν,  να παίρνει το μεγαλύτερο μερίδιο στο έργο του φρεναρίσματος. 

Συνοπτικά, η αντιμετώπιση της γρήγορης φθοράς φρένων βρίσκεται στην αναζήτηση της  σωστής αιτίας η οποία προκαλεί την φθορά. Αν η φθορά είναι σε  όλους τους τροχούς, το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ποιοτικών φρένων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν η φθορά εστιάζεται σε ένα άξονα ή σε ένα τροχό τότε αναζητούμε τη λύση στον έλεγχο της σωστής λειτουργία του συστήματος πέδησης.

Αλέξανδρος Μπαχαρίου
Διπλ/χος Μηχ/γος – Ηλ/γος ΕΜΠ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ