2410016

ΤΑΜΠ. 360X242 MAN EM-OΠ.81501100212(170)

manufacturer logo
Κατασκευαστής: STTP
Κωδικός τιμολόγησης: 2410016
Κοινός κωδικός: 81501100212
Εναλλακτικοί κωδικοί: 81.50110.0212, 81501100212, MAN209, MD209
Κωδικός είδους προμηθευτή: 2410016