18059

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ M/C ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΜΠΡ. ΙΣΙΟΣ

manufacturer logo
Κατασκευαστής: SBT
Κωδικός τιμολόγησης: 18059
Κοινός κωδικός: 72059
Εναλλακτικοί κωδικοί: 72059, 3574200538