Αρχές λειτουργίας

Σε όλα τα χρόνια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, η ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες καθορίζουν το όνομα και την εξέλιξη της εταιρείας στην αγορά:

1. Η επιλογή των προμηθευτών γίνεται με κύριο κριτήριο την ποιότητα των προϊόντων τους, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των κατασκευαστών  των οχημάτων. Για αυτό το λόγο τα προϊόντα που διαθέτονται από την ΕΛΒΦΙΡΕΝ είναι κατά κύριο λόγο προϊόντα πρώτης τοποθέτησης.

2. Διαρκής διεύρυνση των ειδών της εταιρείας, με στόχο την παροχή νέων, σύγχρονων προϊόντων που αντανακλούν τις εξελίξεις στο χώρο των ανταλλακτικών των οχημάτων.

3. Η εμπορική πολιτική της εταιρείας γίνεται στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, με σεβασμό στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πελάτη.

4. Άμεση εξυπηρέτηση των ζητήσεων των πελατών.

5. Παροχή τεχνικής υποστήριξη μετά την πώληση. Η κατάρτιση των στελεχών της εταιρείας, επιτρέπει την επίλυση και επεξήγηση των αιτημάτων των πελατών.

6. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί  την κινητήριο δύναμη της εταιρείας. Η επιτυχία της εταιρείας  εξαρτάται από τον επαγγελματισμό, την κατάρτιση, το  ομαδικό πνεύμα και το κίνητρο για εξέλιξη των στελεχών του.