Σημεία πώλησης

Κεντρικές Αποθήκες 
Τατοΐου 75 (πρώην 335)
Τ.Κ.: 13677 Αχαρναί
Αττική
Τηλέφωνα: +30 210 8077012 
Fax:  +30 210 8001252

Google Map: ELVIFREN S.A