Πελατολόγιο

Η ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ διαθέτει ένα ευρή πελατολόγιο το οποίο αντανακλά τους τομείς δραστηριότητας της. Στόχος μας είναι η διατήρηση και η ανανέωση του πελατολογίου,  στα πλαίσια της εμπορικής ηθικής και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η διοικητική οργάνωση της εταιρείας, η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση, είναι όλοι παραγόντες που συνεισφέρουν στη δημιουργία σταθερού και πιστού  δικτύου πελατών. Διαθέτουμε τα είδη μας σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών, όπως είναι :

Εταιρείες Αστικών Λεωφορείων σε Ελλάδα και εξωτερικό
Έμπορους και Συνεργεία σε όλη την Ελλάδα
Τεχνικές Εταιρίες
Ναυτιλιακές Εταιρίες

Θεωρούμε τους πελάτες μας συνεργάτες, για αυτό και στόχος μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε ανταγωνιστικές τιμές και τεχνική υποστήριξη  όπου μας ζητηθεί.