Πιστοποιήσεις

Η ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ, όλα τα χρόνια της δραστηριότητάς της,  λειτουργούσε σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες, με κύριο στόχο την παροχή  προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους  πελάτες της. 

Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001:2008, διαπιστευμένο από την TUV-Hellas.  logo tuv logo iso